Solfjädern

Poängen med spelet Solfjädern är att flytta korten till de fyra svithögarna, som till slut ska bestå av samtliga kort i ordning från ess till kung i var och en av de fyra färgerna. Om du har ett ess i någon av de arton högarna, dubbelklickar du på det för att flytta det upp till högarna. Under spelets gång skapar du solfjädrar i de nedre arton högarna. Detta gör du genom att placera korten i successivt fallande eller stigande ordning, i samma färg. Du kan tex placera hjärter två eller hjärter fyra på hjärter tre.