Sjupatiensen

Poängen med spelet Sjupatiensen är att flytta korten till de fyra svithögarna, som till slut ska bestå av samtliga kort i ordning från ess till kung i var och en av de fyra färgerna. Om du har ett ess i någon av de sju högarna, dubbelklickar du på det för att flytta det upp till högarna. Under spelets gång skapar du radhögar i de nedre sju högarna. Detta gör du genom att placera korten i successivt fallande ordning, omväxlande röda och svarta. Du kan tex placera hjärter två på klöver tre. Du får fram tre nya kort som du kan använda, genom att klicka på kortleken. Kortleken kan endast läggas tre gånger.