Pyramiden

Poängen med spelet Pyramiden är att flytta korten till de fyra svithögarna, som till slut ska bestå av samtliga kort i ordning, i var och en av de fyra färgerna. Det första kortet du lägger på en av svithögarna bestämmer vilket kort du valt som startkort för alla fyra sviterna. Fyll på använda kort i pyramiden med kort ur leken. Om du inte kan flytta några kort från pyramiden kan du använda korten ur leken, men du kan bara bläddra genom leken en gång.