Pariserpatiensen

Denna patiens använder sig av två kortlekar. Poängen med spelet Pariserpatiensen är att flytta korten till de åtta svithögarna. Det första kortet du lägger på en av svithögarna bestämmer vilket kort du valt som startkort för alla åtta sviterna. Under spelets gång skapar du radhögar i de nedre elva högarna. Detta gör du genom att placera korten i successivt fallande ordning, omväxlande röda och svarta. Du kan tex placera hjärter två på klöver tre. Du får fram nya kort som du kan använda genom att klicka på kortleken, men du kan bara bläddra genom kortleken en gång.