Fästningen

Poängen med spelet Fästningen är att flytta korten till de fyra svithögarna, som till slut ska bestå av samtliga kort i ordning från ess till kung. Om du har ett ess i någon av de tio högarna, dubbelklickar du på det för att flytta det upp till högarna. Under spelets gång skapar du radhögar i de nedre tio högarna. Detta gör du genom att placera korten i successivt fallande eller stigande ordning, i samma färg. Du kan tex placera hjärter två eller hjärter fyra på hjärter tre.