Blindbocken

Poängen med spelet Blindbocken är att flytta korten till de fyra svithögarna, som till slut ska bestå av samtliga kort i ordning från ess till kung i var och en av de fyra färgerna. Om du har ett ess i någon av de sex högarna, dubbelklickar du på det för att flytta det upp till högarna. Under spelets gång skapar du radhögar i de nedre sju högarna. Detta gör du genom att placera korten i successivt fallande ordning, omväxlande röda och svarta. Du kan tex placera hjärter två på klöver tre. Du får fram 3 nya kort som du kan använda, genom att klicka på kortleken. Kortleken kan endast läggas 3 gånger.