ALASKA

Poängen med spelet Alaska är att flytta korten till de fyra svithögarna, som till slut ska bestå av samtliga kort i ordning från ess till kung i var och en av de fyra färgerna. Om du har ett ess i någon av de sju högarna, dubbelklickar du på det för att flytta det upp till högarna. Under spelets gång skapar du radhögar i de nedre sju högarna. Detta gör du genom att placera korten i successivt fallande eller stigande ordning, i samma färg. Du kan tex placera hjärter två eller hjärter fyra på hjärter tre. Du kan flytta kort mellan radhögarna genom att dra och släppa ett eller flera kort på en annan hög. Du kan endast placera en kung på en tom radhög.