Sudoku, ibland kallat su doku, (ensam siffra) är ett logiskt sifferpussel som går ut på att man ska placera ut siffror i ett rutmönster. Rutmönstret består av 3x3 rutor (”lådor”) som i sin tur består av 3x3 rutor. Det gäller att placera in siffrorna 1 till 9 på ett sådant sätt att varje rad, kolumn och låda på 3x3 rutor innehåller varje siffra exakt en gång.

Här hittar du gratis, online sudoku i fem olika nivåer; nybörjare, lätt, medel, svår och expert. Gemensamt för alla är att du aldrig behöver gissa, det går alltid att resonera sig fram till en lösning. Hinner du inte spela klart ett sudoku så kan du spara och komma tillbaka senare när du har tid. Du kan också skriva ut sudokun för att lösa med papper och penna.

Nya sudokun läggs till kontinuerligt, så kom tillbaka ofta.
 
Ett lättare Sudoku
Ett lättare Sudoku