Mosaiken

Poängen med spelet Mosaiken är att flytta korten till de tre svithögarna, som till slut ska bestå av samtliga kort lagda med ett poäng högre eller lägre än föregående kort oberoende av färg. Under spelets gång skapar du radhögar i de nedre sju högarna. Detta gör du genom att placera korten med ett poäng högre eller lägre än föregående kort oberoende av färg. Du kan flytta sviter mellan högarna.