Lillebror

Poängen med spelet Lillebror är att flytta korten till de fyra vänstra vertikala svithögarna med ess som grund, som till slut ska bestå av samtliga kort i ordning från ess till kung i var och en av de fyra färgerna samt till de fyra högra vertikala svithögarna med kung som grund, som till slut ska bestå av samtliga kort i ordning kung till ess i var och en av de fyra färgerna. Under spelets gång kan du placera kort i successivt fallande eller stigande ordning i samma färg på de nedre 20 högarna. Du kan endast flytta ett kort åt gången. Om någon av högarna blir tomma kan du lägga dit vilket kort som helst. Du får fram nya kort som du kan använda, genom att klicka på kortleken. Kortleken kan endast läggas en gång.