Fästningen 2

Flytta korten till de fyra svithögarna, som till slut ska bestå av samtliga kort i ordning, i var och en av de fyra färgerna. Det första kortet du lägger på en av svithögarna bestämmer vilket kort du valt som startkort för alla fyra sviterna. Under spelets gång skapar du radhögar i de nedre tio högarna. Detta gör du genom att placera korten i successivt fallande eller stigande ordning, i samma färg. Du kan tex placera hjärter två eller hjärter fyra på hjärter tre.