Resedagbok från en kombinationsresa i Portugal

Kort historik om Korsika

Korsika har varit ockuperat i stort sett ända sedan mellanstenåldern. Ön har varit styrd av bland annat greker, romare, vandaler, bysantiner, araber, lombarder, genueser och britter. 1729 startade revolutionen för korsikanskt oberoende. Efter 26 års stridande bildades republiken Korsika 1755 av Pasquale Paoli. Han reformerade en ö som ständigt varit utsatt för krig, erövringar, klanfejder och vendettor och gav Korsika ett demokratiskt styrelseskick som var långt före sin tid. Korsika förblev oberoende tills ön införlivades med Frankrike 1769. Sedan mitten av 1970-talet har flera separatiströrelser varit aktiva på Korsika.

En annan viktig person är Napoleon Bonaparte, som föddes i staden Ajaccio och är världens mest berömde korsikan.

Vid regionreformen 1982 fick ön större ekonomiska befogenheter än övriga regioner i Frankrike. 1991 fick Korsika särskild status som territoriellt med en egen parlamentarisk församling och eget exekutivråd. Eftersom man trots detta inte fick någon egen lagstiftande makt, blev Korsika ingen regelrätt autonom region. 2001 blev det möjligt att lära ut korsikanska i skolan, en unik ställning för ett franskt minoritetsspråk. 2003 avvisades ett förslag om ytterligare autonomi i en lokal folkomröstning.

Kort historik om Sardinien

Sardinien är en av de geologiskt äldsta landmassorna i Europa. Bevis finns för att människor besökt ön redan under äldre stenåldern. Fasta bosättningar har spårats tillbaka till yngre stenåldern.

Liksom Korsika har Sardinien varit ockuperat i långa tider. Fenicier, romare, vandaler, bysantiner, araber, genueser, aragonier stred alla om de strategiska hamnarna på ön. Efter 400 år av spanskt styre blev Sardinien österrikiskt 1713. I Londonfreden 1718 bytte Österrike bort ön mot Sicilien och Sardinien blev ett kungadöme, som faktiskt bestod ända fram till Italiens enande 1861.

Sardinien är den näst största ön i Medelhavet. Öns traditionella befolkning, sarderna, har blivit erkända som ett eget folk inom Italien. Även Sardinien har ett eget språk, sardiska, som inte är en italiensk dialekt utan en egen gren av de romanska språken. År 2006 godkände den regionala administrationen Limba Sarda Comuna (det standardiserade sardiska språket) i officiella dokument.

Sardinien och omgivande öar är sedan 1948 en autonom region vars huvudstad är Cagliari. Sardinien är den enda regionen I Italien som administreras genom en speciell författning. Denna författning ger regionen rätt att skapa egna lagar inom många områden.

| Resedagbok |


| Startsidan | Horoskop | Recept | Resedagböcker |
| Spela spel | Spela sudoku | Bokblogg |
| Vanliga frågor |
| |