Resedagbok från en kombinationsresa i Portugal

Kort historik om Portugal

Spanien och Portugal utgör tillsammans den iberiska halvön och länderna har en gemensam historia fram till cirka 1000-talet e Kr då länderna mer och mer separerades från varandra. Halvöns urinvånare var ibererna som så småningom trängdes ut av i tur och ordning kelter, fenicier, greker, kartager och romare. Morerna, som kom från Nordafrika, invaderade den iberiska halvön på 700-talet och är det folk som starkast har präglat södra Portugal. Detta visar sig idag i såväl arkitekturen som i matkulturen. På 1100-talet bildades Portugal i och med att Afonso I Henriques, som ledde den kristna återerövringen, utropade sig till kung. Men morerna höll fast vid området kring Algarve ända till 1250-talet. Algarvekusten hade en framträdande roll i Portugals öde under en av landets verkliga blomstringsperioder, nämligen epoken för de stora geografiska upptäckterna. Henrik Sjöfararen utsågs av sin far kung João I till guvernör över provinsen Algarve och anses som grundläggaren av det portugisiska kolonialväldet.

Portugiserna formade vår tids världskarta och de grundade ett handelsimperium som täckte delar av Sydamerika, Afrika, Indien, östra Asien och Kryddöarna. De var de första européerna som korsade ekvatorn, rundade Godahoppsudden och nådde Indien sjövägen. De "upptäckte" Sydamerika, landsteg i Australien 200 år före kapen Cook och var de första att handla med Kina och Japan. Med stor sannolikhet landsteg portugiser i Nordamerika långt före Columbus. På 1500-talet var Portugal det rikaste landet i världen. Den gyllene eran varade dock inte särskilt länge. 1578 inleddes ett fälttåg i Marocko som innebar slutet på Portugals storhetstid. Efter portugisernas nederlag här var landet så försvagat att spanjorerna lätt kunde ta över makten och Portugal förblev spanskt under de följande 60 åren.

Den stora jordbävningen (8,9 på Richterskalan) 1755 kändes ända till Skottland och Jamaica, men hade sitt epicentrum i Lissabon. Nästan hela staden jämnades med marken. Efterföljande jordskred, flodvågor och eldsvådor lade städerna Faro, Tavira och Lagos i Algarve i ruiner. 1800-talet var ett mörkt århundrade för Portugal, både politiskt, ekonomiskt och socialt. Napoleon invaderade landet men drevs ut med hjälp av engelsmännen. Landet befann sig i politisk kris, kung Carlos sköts till döds i ett attentat 1908 och 1910 utbröt revolution i Lissabon. En rad kortlivade och ineffektiva regeringar avlöste varandra och 1926 genomfördes ännu en militärkupp, som blev början till en av Västeuropas mest seglivade diktaturer.

Antonio Oliveira Salazar blev premiärminister 1932 och byggde upp en totalitär stat, med sig själv som diktator, som varade ända till 1968. Under den oblodiga Nejlikerevolutionen 1974 tog militären makten och inledde en snabb demokratiseringsprocess.

| Resedagbok |


| Startsidan | Horoskop | Recept | Resedagböcker |
| Spela spel | Spela sudoku | Bokblogg |
| Vanliga frågor |
| |