Tigern som förälder

Kvinnliga Tigrar blir ofta mycket bra mödrar sedan de genomlevt sin vilda ungdomstid, och de håller sig gärna med större familjer än genomsnittet. Kanske för att de med Tigerns aldrig sinande handlingskraft och vitalitet ser ett spännande nytt projekt och en ny utmaning i varje barn. För ett barn som själv fötts i Tigerns tecken är problemet att de inte alltid får tillräckligt med uppmärksamhet från sin Tigerförälder. För redan en liten Tiger är full av upptåg och idéer och nöjer sig inte alltid bara med lovord för sin ungdomliga idealism. Den hederliga Valpen däremot ägnas all tänkbar uppmärksamhet. Tigern sparar ingen möda när det gäller att uppmuntra den lilla Hunden, vars öppenhjärtighet och rörande lojalitet får en Tigermors hjärta att smälta. Också den unga Draken får bästa tänkbara omvårdnad hos Tigern, som bara har lovord till övers för barnets positiva inställning till allt och alla.

Däremot ogillar Tigern Råttungens sätt att roffa åt sig bästa platsen vid bordet och den största portionen. Råttan kan dessutom snabbt uppfatta en situations alla möjligheter, något Tigern inte förmår. Så gnagaren lämnar boet tidigt. Detsamma gäller Getdottern. För trots att det ständigt pågår en massa spännande saker i en Tigers hem, föredrar Geten att själv stå för underhållningen och kan därför inte snabbt nog lämna hemmet. Vad beträffar Tupp- och Buffelbarnen så kräver de mer av sina föräldrar än löfte om sylt på bordet varje dag - även om löftet uppfylls.

Fölet lyckas inte bara anpassa sig till Tigerförälderns skiftande liv, utan stimuleras till och med av det. Ormdottern, däremot, finner detta liv en smula hektiskt och behöver troligen mer andningsutrymme. Smågrisar är lyckliga så länge de har något att sysselsätta sig med och aktiviteter av slag saknas verkligen inte i ett Tigerhem. Också den lilla Apan vill att det ständigt ska hända något, men är förstås inte speciellt förtjust i att pappa Tiger slösar bort hans veckopeng på något nytt snurrigt projekt. Och detsamma gäller också för Kattungar: så mycket pengar bortslösade som man i stället hade kunnat köpa grädde för.


Råtta  
Buffel  
Tiger  
Katt
Drake
Orm
Häst
Get
Apa
Tupp  
Hund
Gris


| Startsidan | Horoskop | Recept | Resedagböcker |
| Spela spel | Spela sudoku | Bokblogg |
| Vanliga frågor |
| |