Råttan som förälder

Långt ifrån alla Råttor är lämpliga som föräldrar. Problem uppstår speciellt om familjen begåvas med ett intrigerande Råttbarn. Men Råttan känner till barnets alla knep och tricks och ser till att korrigera sådana ovanor innan de blir ohanterbara. Trots det har han förståelse för Råttungens beteende och är det något barnet saknar så inte är det kärlek.

Drak- och Apbarn trivs med Råttförälderns ömhet och omsorg som ger dem alla möjligheter att få studera och utvecklas.

Spädgrisen kan räkna med applåder för sitt ärliga och älskvärda uppträdande, men han måste komma ihåg att nöja sig med sin egen portion och låta de andras vara i fred.

Den lilla Tuppen tar tidigt avstånd från sin Råttförälder. Hon är rapp i mun och förebrår sin Råttpappa för hans opportunism. Och stackars gamla Råttfar om han ertappas med att spela dubbelspel!

Unga Getter vänder sig mot all slags föräldraauktoritet och deras idéer skiljer sig från alla andras, inte minst gäller det mamma och pappa Råttas. Därför flyttar också Getdottern hemifrån så snart som möjligt.

Kattungen är försiktig men självständig och utgör därför ett hot mot Råttförälderns välbefinnande. Råttfäder är ofta rädda för sina Kattdöttrar. Men klarar de båda sig bara genom de första kritiska åren är chanserna stora att Katt och Råtta blir bästa vänner.

Den lilla Tigerns vilja att alltid vara till lags glädjer Råttföräldern, en glädje som tyvärr snabbt går över. Ivrig att visa att han kan stå på egna ben packar Tigerungen sina väskor precis som Geten, och på väg ut till grinden får de sällskap av Hästen.

Oberoende och brådmoget finner Fölet Råttboet alltför trångt och lågt i tak för att passa hans höga krav.

Buffelbarnet är pedant vad arbete beträffar och studerar natt och dag. Här har han nytta av Råttans vitalitet och mångsidighet och finner sina ofta mycket strikta åsikter ständigt ifrågasatta - det kan till och med hända att man skrattar åt dem. Det gäller för Buffeln att låta sig nöjas med Råttans ömhet och kärlek och att överse med förälderns oorganiserade livsstil.

Ormdottern kan konsten att linda Råttfar runt sitt finger och han skämmer ofta bort henne. Kommen en bit upp i åren visar hon sig vara en god rådgivare, om hon inte blivit för bortskämd under uppväxtåren.

För den lilla Hundvalpen, som inget högre önskar än att bli älskad förbehållslöst, blir barndomen i Råttboet ljus och lycklig.


Råtta
Buffel
Tiger
Katt
Drake
Orm
Häst
Get  
Apa
Tupp  
Hund
Gris


| Startsidan | Horoskop | Recept | Resedagböcker |
| Spela spel | Spela sudoku | Bokblogg |
| Vanliga frågor |
| |