Råtta/Stenbock

Både Råtta och Stenbock vill nå framgång. Råttan vill ha makt. Stenbocken vill bestämma över andra. Tillsammans kommer den lystna Råttan och den ensamma bergsgeten att gå långt (många gånger till skada för alltifrån rykte till familj eller till och med hälsa). Den Stenbocksfödda Råttan är i ständig svår fara.

Kärlek är en smittsam sjukdom. Ingen älskar emellertid en maktmissbrukare. Makt är ingen glad känsla. Makt innebär att någon annan måste krossas på vägen upp. Makt betyder girighet och glupskhet. Råttor som är födda i Stenbocken lever för att uppnå makt. De vill dominera sina jämlikar och vill vara bäst på vad de än gör. De är sjukligt tävlingsinriktade.

Det finns inga dåliga tecken, men Råtta/Stenbock har potentialen för dålighet. Han är opålitlig och värdig på samma gång. Han ger intryck av att uteslutande vara på väg uppåt.

Hans tal är rent och lätt att följa. Dessa personer sänder ut strålar av pålitlighet. Det är säkert så att de verkligen tror på att deras själviska projekt är för allas bästa och för mänsklighetens goda.

Detta är ett svårt tecken att leva i och ännu svårare att leva med. Framgången för denna komplexa och stora mänskliga varelse beror helt och hållet på hur ointaglig han eller hon var för moraliska lektioner i barndomen. Om han har utvecklats över "ge mig" nivån är det vanligtvis tack vare fast och kärleksfull handledning i ungdomen.

De flesta Råtta/Stenbockar har naturligtvis utvecklats bra mycket mer utöver det primitiva giriga stadiet och innehar positioner av anmärkningsvärd vikt i sitt eget rike. De är noggranna och effektiva. De är sympatiska och flitiga. De är försiktiga och konservativa, men ändå generösa och kärleksfulla i det tysta. En Råtta/Stenbocks talanger ligger i de områden där fantastisk känsla krävs för att bemästra konsten. De drar sig inte för någonting, är inte rädda för någon och de vet hur de ska komma tillbaka, trots farliga sammandrabbningar med marken.

Källor av nya idéer, projekt och förslagna planer ruvar i denna persons sysselsatta huvud. Råtta/Stenbockar är aldrig rädda för att någon mindre nogräknad än de själva ska knycka deras uppfinning eller idé. De har ett sådant välutvecklat sinne för berömmelse att de ger bort sina geniala planer likt pussar på en möhippa. Dessutom, eftersom Råtta/Stenbocken själv inte har rent mjöl i påsen, så förstår de.

Att få en idé är en sak. Att förverkliga den är en helt annan. Men var inte orolig. En av Råtta/Stenbockens styrkor är deras förmåga att genomföra sina idéer från start till slut. Stenbocken är en konkret person. Drömmar är inte tillräckliga för Råtta/Stenbocken. Han eller hon har begåvningen för att applicera abstrakta koncept på situationer i verkliga livet. Tvärtom fungerar det inte. Råtta/Stenbockar hanterar känslomässiga eller subjektiva händelser på ett dåligt sätt. De är spända när det gäller känslor och brottas hela tiden mot stränghet och stelhet. Det är precis detta statiska eller hårdnackade närmande som till slut förråder Råtta/Stenbocken. Han behöver flexibla, hederliga rådgivare omkring sig för att hålla honom utanför finkan.

Kärlek

Ett uppriktigt behov av långvarig kärlek karaktäriserar denna persons romantiska porträtt. Eftersom känslostämningar inte är av primär vikt för denna person är Råtta/Stenbocken endast svalt attraherad av månljus och rosor. Vad han vill ha av en partner är hjälp, bottenlös hängivenhet och verkligt mod. Råtta/Stenbocken är väl medveten om att hon inte enbart kan vara beroende av sin egen energi för att utföra de miljoner nödvändiga detaljerna som hem och familj drar med sig. De försöker sig inte på något känslomässigt såvida de inte är säkra på att de kan hantera det.

Skulle du vara kär i en av dessa jättar av idoghet bör du vara ganska underbar själv. Ingen Råtta/Stenbock värdig sitt tecken kommer att ha något att göra med en tråkmåns. Tecknet innebär styrka. Du möter denna krävande persons behov och normer genom att själv vara stark. Råtta/Stenbocken älskar först och främst på grund av att han beundrar eller ser upp till sin älskare. Om du inte känner dig särskilt jämbördig med Råtta/Stenbocken i ditt liv, om han eller hon får dig att känna dig liten eller obetydlig, gå vidare. Råtta/Stenbockar är i stånd att förvandla ett svagt hjärta till en blöt fläck.

Passar med

Buffeln och du tillsammans vet hur ni ska söka efter och få makt och trygghet. Välj din Buffel bland följande tecken: Oxe, Lejon, Jungfru, Skorpion eller Fisk. Apor av dessa tecken gör dig glad, förutom då kanske Apa/Jungfru, vars pedantiska glöd irriterar dig. Drake/Oxe, Drake/Jungfru och Drake/Fisk får dig att le mycket. Du kan chansa på en av dessa. Häst- eller Råtta-kombinationer är aldrig idealiska, eftersom följden blir en oundviklig kamp om makten. Håll fingrarna borta från Hästen, speciellt Häst/Vädur, Häst/Kräfta eller Häst/Våg. Det är tveksamt att du överhuvudtaget skulle dras till Katt/Vädur eller Katt/Våg, men om du skulle det så har du blivit varnad.

Hem och familj

Råtta/Stenbockar försakar aldrig sin egen bekvämlighet. Denna typ av människa gillar att dekorera sitt liv så att det passar den höga uppfattning de har om sig själva. Hemmamiljön dryper av bekvämlighet. Råtta/Stenbockar är också väldigt traditionsbundna, så möblemanget är troligen antikt, men inte rustik allmogestil. Råtta/Stenbocken vill att hans dekor ska antyda en viss förfining. Du kan hitta horder av Råtta/Stenbockar på chica möbelauktioner och herrgårdsförsäljningar.

Eftersom den genomsnittliga Råtta/Stenbocken inte är fysiskt övertygande kanske du får för dig att han eller hon inte älskar barn. Detta är naturligtvis inte sant. Råtta/Stenbockar avgudar sina barn och vill skydda och fostra dem omsorgsfullt. Denna person hungrar efter ett kamratskap med sin avkomma. Långa samtal och aktiviteter utförda som en enhet lockar denna familjeorienterade Stenbock. Han eller hon är sträng, något annat är det inte tal om. Men här finns en djup hängivenhet som barnet känner instinktivt.

Råtta/Stenbock-barnet behöver tidig moralisk träning för att mildra sin överväldigande lust att överväldiga. Låt oss bara säga att detta barn är fast besluten att nå toppen och känner få gränser i denna föresats. Disciplin av den kroppsliga sorten gör ingen nytta. Detta barn reagerar starkt på alla försök till fysisk bestraffning. Råtta/Stenbockar har en utpräglad talang för resonemang och logik. Så det är lätt att veta hur man ska gå till väga. "Jag älskar dig, men ibland tycker jag inte om de saker du gör" är en bra början. Förklara skillnaden mellan gott och ont. Var inte rädd för att ge detta barn en sund moralisk eller religiös uppväxt. Betona den gyllene regeln: Gör mot andra vad du vill att andra ska göra mot dig.

Yrke

Den segrande Råtta/Stenbocken är den lyckligaste. Denna person behöver komma i mål, det ena efter den andra, hoppandes och skuttandes uppåt klippan mot ensamt herravälde. Då och då bör denna person ta en titt bakom sig. Han eller hon är alltid under alla omständigheter förföljd av minst en målmedveten fiende. Att skaffa sig positioner i livet betyder att störta några kollegor och att trampa på några tår. Råtta/Stenbockar är omgivna av grubblande människor, som aldrig kommer att glömma den där dagen 1972, "när hon fick chefskontoret och jag fick det där obetydliga jobbet som växeltelefonis". Människor är på jakt efter Råtta/Stenbocken överallt. Råtta/Stenbocken måste vara skarpsinnig, kanske lite mindre ambitiös, men det är antagligen otänkbart.

Råtta/Stenbockar är chefer. De tar bara ett vanligt jobb om det garanterar befordran inom några minuter efter anställning. Som auktoriteter kan de köra med strama tyglar, men de underställda lär sig egentligen aldrig att dyrka dem.

Dessa människor är så naturligt dominanta att följande karriärval är möjliga: föreståndare på högskola, verkställande befäl, författare, aktör, politiker, musiker, entreprenör, advokat, bankir, nyhetsuppläsare.


| Startsidan | Horoskop | Recept | Resedagböcker |
| Spela spel | Spela sudoku | Bokblogg |
| Vanliga frågor |
| |