Geten i affärer

I allmänhet kommer Getter bäst till sin rätt när de är inblandade i någon sorts konstnärlig verksamhet, hur obetydlig denna koppling än kan tyckas vara. En följd av detta blir att de bör hålla sig borta från allt vad affärer heter, inte minst inom industrivärlden. Ett kompanjonskap mellan två Getter är ingen bra idé, eftersom båda behöver en stark kraft vid sin sida för att kunna prestera sitt bästa. den starka och stadgande hand Geten behöver, finner hon bland annat hos den parktiskt lagda och hårt arbetande Hästen. Geten och Hästen är naturliga partners på många områden och affärsvärlden utgör inget undantag. Den ärliga Grisen kanske inte precis tjudrar fast Geten, men han ser till att jobbet blir gjort, även om det innebär att han själv tvingas arbeta extra.

Om Geten är inom skådespelarfacket, eller någon som arbetar mot arvode snarare än för fast lön, så gör han eller hon klokt i att skaffa sig en Kattagent. Katter nosar sig fram till de bästa jobben och ser till att Geten får bästa tänkbara uppgörelse. Draken är en stark ledare och Geten följer snällt med i alla hans turer. Men om det är Geten som sitter i förarsätet, kommer han att ändra riktning alltför många gånger för att det ska passa Draken. Getens obeslutsamhet gör Draken ursinnig och han säljer sina aktier och ger sig iväg.

Den opportunistiska Råttan verkar vid första anblicken vara ett bra val som partner till Geten, men de har mycket skilda metoder att nå ett och samma mål. Råttor roffar åt sig medan Getter lägger ut fällor och i affärer är det föga lyckat om de inblandade drar åt olika håll. Men Råtta och Get kan ändå tjäna pengar tillsammans - kanske med hjälp av en pantbank eller en auktionsbyrå? Tigern har som alltid massor med ess i ärmen, men kräver bestämda utfästelser och ögonblicklig handling, vilket en Get ytterst sällan är mäktig. Apan är bra på att sköta pengar och tar god tid på sig när det gäller att besluta om bästa investering, och det passar den obeslutsamma Geten perfekt. Men han måste vara försiktig när det gäller den vinst som Apan med så mycken möda lyckats få ihop. Inget slösande där inte. Att använda vinsten rätt är ett problem som också en Orm och en Get ställs inför. Det enda kompanjonskap som passar dem är det som finansieras av en stiftelse, så att de själva inte kommer åt att slösa bort pengarna.

Den resoluta Buffeln vet hur han ska få Geten att arbeta, men Geten har nu sin egen takt och mycket speciella uppfattning om det där med att arbete och nöje inte går ihop. Allt detta kompanjonskap leder till, är segslitna bråk och tvister. Det är heller ingen idé för en Tupp att slå sig ihop med en Get, inte ens om de är goda vänner. Tuppen är välorganiserad och tänker positivt. Varför kan inte Geten hålla sig till en sak i taget? Hunden passar dåligt som hänsynslöst beräknande affärsman, något som däremot är Getens enda större tillgång i affärer. Inga rutiner där inte, bara en massa köpslående, något Hunden inte klarar av. Han blir också mycket riktigt snart halvt vansinnig på Getens nyckfulla sätt att driva affärer och snart tvingas han ta till spriten för att lugna nerverna.


Råtta
Buffel  
Tiger
Katt
Drake
Orm
Häst
Get
Apa
Tupp  
Hund  
Gris


| Startsidan | Horoskop | Recept | Resedagböcker |
| Spela spel | Spela sudoku | Bokblogg |
| Vanliga frågor |
| |