Hur du påverkas av Buffelns år

ETT ARBETETS ÅR
Alla som är beredda att hugga i och arbeta hårt kan vänta sig ett bra år. Ett lyckoår för Buffeln själv men också för den praktiske och flitige Hästen, som inte behöver bekymra sig om pengar. Hästen får också en befodran inom räckhåll och tänker han gifta sig och bilda familj så är året det rätta.

Den skickliga Apan kan konsten att ta vara på sig själv oavsett vems år det är. Han protesterar inte ens mot de långa arbetsdagarna - så länge någon annan tar det sena skiftet. Den fräcke Draken gör Buffeln osäker och riskerar därför att kritiseras orättvist. Men trots det klarar sig Draken rätt helskinnad genom året och kan till och med öka på sin förmögenhet.

Den konservativa Tuppen som haft ett uselt Råttår kan vänta sig en förbättring, inte minst ekonomiskt, under Buffelns år. För en gångs skull verkar det som om Tuppens eviga krafsande och pickande skulle betala sig. Råttan däremot tappar helt fattningen inför allt slip och släp. Han klarar bara inte av kraven på att prestera goda arbetsresultat och gör därför bäst i att ligga lågt under året. Den lydige Grisen gör allt man ber honom om och lite till. Men han har höga tankar om sig själv och Buffeln har inget till övers för skrävlare. Därför är det säkrast för Grisen att vänta med de attraktiva jobben till ett annat år.

Den metodiska Katten fortsätter som alltid med sitt - men arbetstiden är så lång och det är frestande med en liten tupplur på någon skuggig plats emellanåt. Inte heller Ormen har något emot att krypa under någon sval sten när solen blir för varm, men vill hon komma någonstans är det bara hårt arbete som räknas detta år. Någon större nytta av sin intuition har hon inte. Den både till kropp och själ så starka Buffeln får den stackars Hunden att tvivla ännu mer på sin förmåga och Tigern röner ingen som helst förståelse för sin äventyrslusta under detta slitets år. Detsamma gäller den nyckfulla Geten vars nöjes- och avkopplingsbehov inte finner något gehör bland arbetets trälar.


Råtta
Buffel
Tiger  
Katt
Drake
Orm
Häst
Get  
Apa
Tupp
Hund  
Gris


| Startsidan | Horoskop | Recept | Resedagböcker |
| Spela spel | Spela sudoku | Bokblogg |
| Vanliga frågor |
| |