Buffelns personlighet

Ingen som sett en hjord bufflar sakta förflytta sig över savannen, kan ha undgått att imponeras av deras majestätiska storhet. Och när han spänns framför en plog eller vagn, kan inget annat djur dra ett tyngre lass än en Buffel.

Med sin förmåga att gå mot strömmen och att inge förtroende bland sina medarbetare, ofta genom sin blotta närvaro, är det inte så konstigt att Bufflar återfinns på ledande poster i samhället. De som är födda i Buffelns tecken är förutbestämda att bli något stort, som till exempel kraftfulla ledare. Buffeln är, genom sin förmåga att lägga fram noga genomtänkta och ofta originella lösningar på snart sagt vilket problem som helst, en förträfflig utövare av de sköna konsterna.

Att komponera musik, den kanske mest krävande och invecklade konstformen av alla, passar Buffelns temperament alldeles utmärkt. Även inom de visuella konstarterna finns många Bufflar företrädda.

Eftersom en Buffel är ytterst konservativ föraktar han nymodigheter och plötsliga omvälvningar. Den moderna världen är inget för honom. När en Buffel köper en bil så blir det en Morris Minor, och samlar han skivor så är det gamla sjuttioåttor. Röker han, så inte är det något av de nya svaga märkena, nej, en gammal osande pipa är mer i hans stil. Så se upp omdu träffar på en Buffel med en guldmedaljong i en kedja runt halsen, eller en som undrar om du inte vill göra revolution tillsammans med honom. Då är det något lurt, för gräsrotsbufflar är något av det mest konservativa man kan tänka sig. Inte heller hittar man Bufflar som är förtjusta i abstrakt konst, som joggar runt i parken med hörlurar eller som äter lunch i en vegetarisk restaurang.

Att försöka förstå en Buffel är en lika lönlös som otacksam uppgift. Varje försök att komma detta det mest slutna av alla djur in på livet, resulterar bara i att han sluter sig än mer. Ju hårdare man försöker, desto mer drar han sig undan. Eftersom han är född till ledare kan han omöjligt tillstå öppet att han känner sig rädd och osäkaer, vare sig inför sig själv eller andra.

En Buffel tar ytterst sällan någon till sin förtrogna, och finner han inte någon utväg ur sin slutenhet kan den mur han byggt upp omkring sig - för att hindra oss andra från insyn - bli ett rent fängelse för honom. Med andra ord kan hans förträngda känsloliv göra honom livsfarlig för omgivningen. Buffeln genomgår en skrämmande förvandling när hans energi söker sig in i de mörka vrår där hat och självbedrägeri dväljs.

Buffeln är illa utrustad för att klara motgångar och omställningar som tvingar honom att flytta till en ny inhägnad. Om han inte snabbt kan motivera sig till att komma igen (en nödvändighet för att han ska överleva), kommer han att glida in i ett tillstånd av fysiskt och moraliskt förfall. Detta gäller inte misnt Bufflar med en skilsmässa bakom sig. I ett sådant fall kan man nästan vara säker på att han börjar dricka, eller till och med knarka, i ett patetiskt försök att återvinna sin förlorade styrka. Sådana dramatiska ytterligheter upplevs enbart av Bufflar och kan enklast ses såsom två sidor av samma mynt. När Buffeln berättar för sin präst att han gått in i Ateistiska Sällskapet, ser han själv inget motsägande i detta. För Buffeln är det inte vad han tror på som är viktigt, utan tron i sig. Det viktiga är att ha en orubblig övertygelse, för det är den som bidrar till hans stora framgångar som talare, ja, som ger Buffelns liv mål och mening.

Den ambitiöse Buffeln finner sig inte i att bli motarbetad, allra minst av en annan Buffel. Då kan det bli en kamp som det slår gnistor om. Buffeln är hårt arbetande, bestämd och outröttlig i jakten på sina ideal. Han eller hon älskar sitt hem och sin familj men kan inte kompromissa och visar ingen flexibilitet i spörsmål som kräver det. Buffelns kanske allra sämsta drag är den tendens han har att skylla sina misstag på andra.

Buffeln hatar stora, moderna städer, och har han bara en chans så väljer han att leva nära naturen. Envist och ihärdigt brukar han sin jord, oavsett om det rör sig om en liten trädgårdstäppa eller hundratals tunnland åkermark. Hemmet är bekvämt inrett och i hans arbetsrum råder alltid en förskräcklig röra. Skrivbord och hyllor är fulla med gamla vykort, trycksaker och fotografier, skolböcker och allehanda krimskrams och skräp. Om han mot all förmodan skulle ha ett system i röran, är han den ende som vet hur det fungerar.

För en Buffel är det viktigt med kontinuitet. Om du till exempel skulle stöta på en gammal skolkamrat som du inte sett på tjugoett år, och som råkar vara Buffel, är chanserna stora att han fortfarande är klädd i precis samma typ av kläder som förr. Eftersom Buffeln har mycket bestämda åsikter är det inte ovanligt att han är religiös, men utan att därför vara fanatiker. En Buffel betalar sina räkningar i tid och ser till att de som arbetar åt honom får en tjänlig men aldrig för hög lön. Han avskyr fjäsk och inställsamhet från sina underlydande, men förväntar sig att de ska vara lojala. Den som svikit eller bedragit en Buffel kan aldrig räkna med att det ska glömmas bort eller förlåtas.

Buffeln är ett maskulint tecken. Buffelhonorna skiljer sig dock mycket litet från hannarna. De dominerar varje hem och är precis som Geten mycket husligt lagda. De älskar att baka kakor och syr ofta sina barns kläder själva. Även om manliga Bufflar sällan är otrogna, är kvinnliga Bufflar mindre nogräknade på det området och mer beredda att hoppa över skaklarna. Och om Buffelhonan skulle låta sig lockas från familj och hem, är det sällan fråga om någon långvarig eller stormig affär.

Alla Bufflar är mycket punktliga - så'nt hör till ett välordnat och inrutat liv - och eftersom inget påverkar rutinerna så som kärleken, är det kanske därför som Buffeln spjärnar emot varje gång den är på väg att drabba honom. Med undantag för den Buffel på tusen som verkligen ger sig hän när det gäller kärlek, kan övriga niohundranittionio omöjligt öppna sina hjärtan. Och om Buffeln mot all förmodan någon enstaka gång skulle avslöja något om sina känslor, så vänta dig inte för mycket. Vänta dig inte heller fång av röda rosor och specialskrivna sonetter. Nej, som mest kan du få en chans att stoppa hans strumpor.

De flesta Bufflar reser inte mer än absolut nödvändigt, och nästan aldrig på egen hand till främmande trakter. Om de reser, så gör de det i flock. Men med tanke på att Buffeln är en ytterligheternas mästare, är det inget att förvåna sig över att den förste ensamseglaren jorden runt var Buffel.

När det gäller att välja yrke behöver Buffeln inte oroa sig. Det är snarare jobbet som söker upp honom än tvärtom. Hans förmåga att anpassa sig till rutiner och hans lugna pålitlighet är egenskaper som värdesätts högt, vad han än väljer att syssla med.

Under barn- och ungdomsåren har Buffeln en viss benägenhet att isolera sig och oftast saknar han nära vänner. Han läser en hel del, bygger modellslagskepp och samlar fjärilar. Som vuxen drabbas han inte sällan av både ekonomiska och äktenskapliga motgångar. Till bilden hör åtminstone en skilsmässa med åtfäljande ny familjebildning. Även om allt verkar andas frid och fröjd på ytan behöver man inte gå särskilt långt under huden på Buffeln för att upptäcka ett djupgående neurotiskt drag. Följden av detta blir att Buffeln riskerar att tillbringa ålderdomen ensam, något som ger honom tid att tänka på de vänner han borde gjort mer för att få behålla. Nu får han tillbringa sina sista år med att gå ut med hunden, pyssla lite i trädgården, och när han inte skriver sina memoarer läser han om sin barndoms böcker.


| Startsidan | Horoskop | Recept | Resedagböcker |
| Spela spel | Spela sudoku | Bokblogg |
| Vanliga frågor |
| |