Buffeln och kärleken

Kärlek är något som de flesta Bufflar önskar aldrig hade uppfunnits. Den griper in och skapar kaos i deras lugna och välordnade liv, och därför ska man inte räkna med någon uppvisning i passionerad lössläppthet ens när en Buffel blir riktigt förälskad. Här är dock den kvinnliga Buffeln mindre hämmad än den manlige och hon går bra i par med den lättsamme och bekväme Katten. Kvinnliga Bufflar faller också lätt för den hänsynsfulle Hunden. Den kvinnliga Grisen som bara har goda avsikter, får Buffeln att slappna av och den kärlekskranka Råttans vilda passion får till och med en Buffel att släppa loss.

Den nyckfulla Geten slösar sällan eller aldrig sin tid på en blyg och tafatt stackare som Buffeln och samma sak gäller för den fåfänga Hästen. Chansen finns dock att en Buffelko och Hingst kan få någon enstaka skön natt tillsammans.

Buffeln attraheras sexuellt av den livliga och positiva Tuppen, men inte heller här blir det fråga om något mer långvarigt förhållande. Tuppen är långt mer intresserad av att sätta sprätt på sina surt förvärvade pengar än att spela andra fiol tillsammans med en kuvad Romeo. Fröken Apa tjusar Buffeln, precis som alla andra som kommer i hennes väg. Ormens skönhet lockar honom, men han flyr i samma stund som hon börjar slingra sig runt honom.

En kärlekskrank Tiger är något speciellt och hon får verkligen Buffeln att tända till. Men hon gör alltför mycket väsen av hans känslomässiga osäkerhet och affären slutar i tårar. Ett par förälskade Bufflar kan ibland uppleva kärleken tillsammans, bara någon är beredd att ta första steget. Men det troliga är att de aldrig kommer längre än till att skaka hand. Vad slutligen den sexuellt mycket aktive Draken beträffar, så kan han ha ett visst utbyte av en kvinnlig Buffel, fast inte lika mycket som hon har av honom förstås.


Råtta
Buffel
Tiger  
Katt
Drake
Orm
Häst
Get  
Apa
Tupp
Hund
Gris


| Startsidan | Horoskop | Recept | Resedagböcker |
| Spela spel | Spela sudoku | Bokblogg |
| Vanliga frågor |
| |