Buffeln i affärer

Buffelns problem som affärsman är hans samarbetssvårigheter och höga ambitionsnivå. Han vill altid vara störst och bäst. Arbetar han i finansvärlden , så är det minst som bankchef och om det överhuvudtaget finns något porträtt i styrelserummet, så kan man vara säker på att det föreställer honom själv.

Som väntat gör den hårt arbetande Hästen allt som Buffeln ber honom om. Bäst lyckas de om de öppnar tandläkarpraktik eller taxirörelse tillsammans.

Grisen är aldrig rädd att ta i, och ett kompanjonskap mellan honom och slitvargen Buffeln har alla chanser att bli framgångsrikt. Grisen kommer bäst till sin rätt när han tvingas arbeta under press. Hans koncentration då är beundransvärd. Buffeln känner väl till detta och tillsammans kan han och Grisen åstadkomma storverk. Tigern, däremot, med sitt aldrig sinande idéflöde, får den metodiske Buffeln att helt tappa fattningen. Inte heller den lika begåvade som originella Draken får ut något av ett samarbete med Buffeln, vilket är synd eftersom både Draken och Buffeln inger sådan respekt. Problemet är att båda har en så stark egen vilja att den motarbetar deras gemensamma intressen.

Den opportunistiska Råttan kan lätt stöta sig med den rättframma Buffeln och alla tvister och bråk dem emellan gör att det aldrig kan bli tal om något mer varaktigt kompanjonskap. När det gäller samarbete mellan den nyckfulla Geten och Buffeln, bör man inte ens diskutera ett kortvarigt sådant. De båda bör sky varandra som pesten när det gäller affärer.

Hunden har bara sin lojalitet att bidra med i ett kompanjonskap och det räcker ingenstans när det gäller den krävande Buffeln. Tuppen däremot kan, trots att han är en stor slösare, profitera under Buffelns stadgande inflytande, och lära sig att investera pengar i stället för att göra av med dem. Precis som Buffeln tänker sig Katten noga för innan han beslutar hur han bäst ska investera sina pengar. Det tråkiga är bara att affärer ofta kräver snabba beslut. Trots det kan Katt och Buffel, när de väl kommit över sin beslutsångest, nå viss framgång tillsammans även om de ibland tvingas arbeta en och annan helg extra för att få ihop till sina anställdas julbonus. Samma sak gäller även för ett kompanjonskap mellan två Bufflar - om nu ett sådant någonsin blir aktuellt. Den kloka Ormen delar Apans ovilja att skiljas från pengar, trots att han är mer än generös när det gäller sin egen tid, och ett affärsföretag kräver mer än slagfärdighet och skönhet för att aktieägarna ska vara nöjda.


Råtta
Buffel
Tiger  
Katt
Drake  
Orm  
Häst
Get  
Apa  
Tupp
Hund  
Gris


| Startsidan | Horoskop | Recept | Resedagböcker |
| Spela spel | Spela sudoku | Bokblogg |
| Vanliga frågor |
| |