Apans personlighet

Det är ett obestridligt faktum att av alla djur är Apan det som liknar människan mest. Och när vi ser på de personer som är födda i Apans tecken, upptäcker vi snart att Apor är välsignade inte bara med människans bästa sidor utan också, tragiskt nog, med de sämsta.

På plussidan står att Apan är mycket klok, högaktar kunskap och har förmåga att till synes utan minsta besvär resonera sig fram till lösningar på också de mest komplexa problem. Apan är väl medveten om vilka belöningar denna värld har att erbjuda och att de uppnås genom makt och rikedom. Han är inte den som tar till svärdet för att nå sina mål, utan använder sig i stället av sin logik, sin intelligens och sin intuition, som verkar säga honom när tillfället är det rätta att handla. Den i högsta grad charmiga och fyndiga Apan är fåfäng som få, något vi undantagslöst förlåter honom. Han har alla möjligheter att nå den absoluta toppen inom vilket yrke han än väljer. Och skulle Apan ha en grundsten på vilken alla hans företag är byggda, kommer orden vett och visdom att vara ingraverade där.

Apan är också i högsta grad en siffermänniska och hans matematiska geni lämpar sig väl inom så skilda områden som handel, vetenskap, arkitektur och musik. Men det som mest bidrar till att Apan står människan nära är ändå hans sinne för humor. Hans slagfärdighet är varken sarkastisk eller burdus, oanständig eller cynisk, utan ren och bubblande.

Men om nu den förtjusande Apan speglar alla våra bästa karaktärsdrag, hur långt går han i så fall när det gäller att apa efter dem vi respekterar minst? Man får till exempel leta länge innan man hittar en Apa med samvetsbetänkligheter, och det kan vara lika svårt att upptäcka en Apa med hög moral som att hitta den berömda nålen i höstacken. Så'nt ligger helt enkelt inte i Apans natur. Han eller hon är nu en gång för alla listig, misstänksam, slug och bedräglig. Hans varumärke är ofta fula knep och framgång hans enda mål. Och om Apan har ett verktyg så är det bedrägeri, något han använder på samma sätt som en mekaniker använder en skiftnyckel.

Men det ska också sägas att Apan är så listig, har en så långt utvecklad känsla för sin egen överlägsenhet, att han ofta inte kan skilja mellan fantasi och verklighet. Många gånger är det så att han tror att de lögner han uttalar är sanningen. För kom ihåg att Apan är född i fantasins tecken.

Den arroganta Apan, utan minsta respekt för andras åsikter, klarar sig ofta undan med sina trick. Och främlingar blir lätt lurade av Apans välsmorda käft. Bara de som lever nära Apan och känner honom väl vet hur han ska tas. Så det första man bör lära sig när man har att göra med en Apa, är att aldrig försöka vinna en öppen konfrontation med honom; han är världens besserwisser. Ett ordkrig med en Apa leder dig ingenstans. Nej, bjud honom i stället på sött vin och en jätteportion chokladkaka med kolaglasyr och vänta se'n tills han är för drucken och fet för att orka slåss.

Kombinationen av ett skarpt intellekt, opportunism och sparsamhet borgar för Apans givna kandidatur bland högskattebetalarna. Ja, Apan kan verkligen konsten att lägga skatter på hög och det med så'n stil och elegans att det alltid skapar rubriker. Och Apor specialiserar sig sällan utan föredrar att variera sina talanger så mycket som möjligt. Kanske får de ihop sin första miljon sent i livet eller också kan det ske redan medan de är tonåringar.

Grundläggande för Apans framgång, och i lika grad nödvändig för hans sociala anpassningsförmåga, är hans i sanning extraordinära minne. Buffeln, Hunden, Grisen och Ormen kan, som på en given signal, gräva fram någon halvt bortglömd faktauppgift ur minnet, men inget annat djur har ett tillnärmelsevis lika fantastiskt superminne som Apan. Och det är kanske ingen slump. För trots sin slagfärdighet och sin slughet är Apan innerst inne mycket osäker. Och det är i detta sammanhang som ett gott minne inte bara är en välsignelse utan också en nödvändighet. För om Apan omedelbart kan komma ihåg ditt namn och smådetaljer som till exempel vad dy tycker om och vad du ogiller, fakta från ditt privatliv och din uppväxt, är han på god väg att vinna över dig på sin sida, För tänk ändå vilken fascinerande varelse denna charmerande Apa måste tycka att du är, när han gjort sig så mycket besvär med att minnas allt detta om dig av alla människor! Men detta med att smickra dig genom att minnas namnet på din äldste son, skolan han går i och till och med hans favoritämne, ingår i de trick Apan använder sig av. Det är i själva verket ett av hans många bondfångarknep. Sanningen är att Apans minne är hans andra natur, och dessutom är han samma godhjärtade, leende, skrattande och skämtsamma person mot varje människa han träffar. Det spelar ingen roll vem det är - taxichauffören eller äldste vännen, främling eller släkting - alla är de en och densamma för Apan i dennes sökande efter trygghet. Och eftersom han sällan hyser medlidande med någon, kan Apans motto sägas vara detsamma som varje bondfångares: "Här kommer det en lättlurad stackare".

Apan är också kunskapstörstande som få. Oavsett om det är något reklamskräp som just dunsat in genom brevlådan eller den senaste kritikerbelönade romanen, läser Apan det skrivna med stor entusiasm och ofta utan så mycket som en vink om vad han tyckte. För Apan är kunskap helt enkelt något att lagra för eventuellt framtida behov. Moraliska aspekter är inte hans bord. Och aptiten efter nya erfarenheter gör att Apan provar allt åtminstone en gång. Observera till exempel hur en Apa vid middagsbordet kastar sig över alla för honom nya och obekanta rätter, och när det gäller att ta för sig inskränker han sig ingalunda till bordets läckerheter, så se upp ifall han skulle få lust att avsmaka din äkta hälft.

Inom handel, humaniora och vetenskapligt arbete utgör Apan en formidabel motståndare, tack vare sin kombination av minnesgodhet och ett tillmötesgående uppträdande, tillsammans med en outsläcklig lust för nya erfarenheter. Men trots sitt anmärkningsvärda minne och sin stora kunskapstörst är Apan sällan den som tar initiativet. Tänk bara på människomassorna utanför apburen på zoo. De står där och gör grimaser och rätt som det är svarar aporna med samma mynt. Alla trick en schimpans lär sig för sin komiska tebjudningssketch, har han lärt sig av oss. Precis som lumpsamlare plockar Apor lite här och där och säljer det sedan vidare som om det vore deras eget. Och det utan ens en tanke på annat än att sakerna tillhör dem.

Det som en Apa har att erbjuda ter sig ofta en smula ytligt. Men hur ytliga hans kunskaper än kan tyckas vara, är de lika fullt mycket omfattande. Och oavsett källan håller hans historier oss fångna. Ingen kan berätta en historia bättre än en Apa och inte heller krydda den med mer charm och spiritualitet. Och det kan inte nog påpekas vilket fantastiskt sinne för humor som Apan har, det som får honom att både råka in i och klara sig ut ur alla knipor. Det saknas inte heller tillfällen i Apans vilda liv när det är mycket nära ögat att han råkar ut för något obehagligt.

Så snart Apan bestämt sig för hur han ska agera, måste han handla genast. Tvingas han vänta överflyttas snabbt intresset på något annat - och han ser till att det alltid finns massor av valmöjligheter. En sak måste dock sägas till Apans försvar och det är att han medger när nederlaget stirrar honom i ansiktet. Inget falskt hjältemod där inte. Fördelen med detta är förstås att Apan bevarar sin handlingskraft och får tid att förbereda ett motdrag.

Eftersom Apor måste pröva på allt och, om de får chansen, dessutom allt på en gång, är de mycket förtjusta i att resa. I resandet ligger löftet om ständigt nya och allt underbarare äventyr. Detta gäller inte minst för unga Apor, vilka är i majoritet bland liftare och tågluffare.

Men om det nu kan verka som om Apor har det bättre förspänt än de flesta är kanske också det en följd av deras list. För också Apan har sina problem. Så finner hon,trots sin slughet och sitt skarpsinne, föga nöje i kärleken. För många innebär kärleken samtidigt ett hot, men så inte för Apan. I stället tar hon mycket lätt på kärleken, som om det rörde sig om vilket annat spel som helst där han eller hon sitter inne med alla essen. Men kärleken är nu inte något slags pokerspel. Och oavsett om det rör sig om ett livslångt förhållande eller en tillfällig förbindelse, så finns det varken vinnare eller förlorare i kärlek. Vad som krävs är ömsesidig respekt och ett konstant behov av att dela med sig - två egenskaper som Apan mer eller mindre saknar. Även om Apan säkert försöker att slå sig till ro, kommer ändå et ständigt närvarande behovet av att pröva något nytt att stjälpa alla goda föresatser. Inget kan någonsin tillfredsställa Apan helt, därför att han i själva verket inte vill bli tillfredsställd. Den böjelse som inte minst kvinnliga Apor har för tillfälliga förbindelser, kan leda dem bort från den smala vägen - och om de inte är försiktiga också ut på gatan.

Trots alla överdrifter och trots sitt habegär, är Apan en stor människovän som helhjärtat gläder sig åt dina framgångar och verkligen beklagar dina misslyckanden. Och när en Apa kommer på besök, kommer han aldrig tomhänt. Även om det bara är något värdelöst litet smycke eller prydnadssak, så finns det alltid en liten present till just dig. Och när du hittar ett vykort på din dörrmatta från något avlägset hörn av världen, kan du vara säker på att det kommer från en Apa som önskar att du vore där. Apan älskar verkligen att göra någon glad och är alltid lika omtänksam.

Apkvinnor har ofta ljus och ömtålig hy. De har lätt för att bli röda i ansiktet och lider inte sällan av smärre hudproblem. De klär sig nästan uteslutande för att göra intryck och ägnar massor av tid åt sitt underbara hår - de försöker få dig att tro att det växer så vackert på naturlig väg. Men även om de klär sig för att få dig att helt tappa andan, så gör de det med smak.

Den manliga Apan är prydlig och välvårdad och klär sig utan större intresse för modet. Hans arbetsrum är funtionellt och spartanskt inrett och påminner i vissa fall om en klostercell. Men om två Apor flyttar ihop ser huset snart ut som ett slagfält. Fast oavsett hur det ser ut i vardagsrummet blir äktenskapet mellan två Apor i regel mycket lyckat och ligger högt upp på listan över alla tiders bästa kombinationer. Apor låter sig emellertid inte nedslås om den Rätte inte skulle dyka upp.

Vilket yrke en Apa än väljer som sitt första, så händer det ytterst sällan att det jobbet gör honom berömd. Apor byter också äkta hälftar nästan lika ofta som de byter jobb. Men skulle en Apa trots allt välja att hålla sig till ett enda yrke, bör han ägna sig åt något där han har nytta av sitt rörliga intellekt, sin organisationsförmåga och sitt fenomenala minne. Kvinnliga Apor blir utmärkta privatsekreterare och ofta har de större inflytande i företaget än sina chefer och skaffar sig snabbt en egen position inom organisationen, från vilken de kan utöva maximal kontroll med ett minimum av ansvar. Chefen är den som får skulden för de usla besluten och berömmet för de bra. Men det bekymrar Apan föga, eftersom hon själv vet vem som har den verkliga makten. Och när det gäller att ta till fula knep har Apan ingen rival.

Apans barndom är orolig och hans ungdomliga blandning av slughet och överlägsenhetskänsla, får honom ständigt på kollisionskurs med vuxenvärlden. Men under livets mittperiod blir Apan tuffare och mer beredd att ta emot några verkligt hårda slag som drabbar honom. Han kommer utan tvivel att göra sig ett namn, men hans hemliv blir sällan så stabilt som det borde, och många är de som försöker konkurrera ut honom med hans egna metoder. Ålderdomen däremot blir lugnare för Apan, men hans kunskapstörst och längtan efter nya upplevelser hänger i, hur gammal han än blir. Men kineserna varnar för att alla Apor riskerar att dö plötsligt och långt hemifrån. Så se upp Apor!


| Startsidan | Horoskop | Recept | Resedagböcker |
| Spela spel | Spela sudoku | Bokblogg |
| Vanliga frågor |
| |